Uchwała Nr 1/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Lisewo

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.), Zarządzenia Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:
  • Przewodniczący: Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO
  • Członkowie: Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO, Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO
opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok.

Treść uchwały (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Pawlicki (18 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 listopada 2020, 07:49:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106