Uchwała Nr 1/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2029.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach :
  • Przewodniczący:Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO,
  • Członkowie: Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO, Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029.

Treść uchwały (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Pawlicki (18 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 listopada 2020, 07:46:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77