Zarządzenie nr 12/2020WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIEz dnia 5 października 2020w sprawie Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy w Lisewie

Zarządzenie nr 12/2020
WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE
z dnia 5 października 2020


w sprawie Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy w Lisewie

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Pracy Zdalnej Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 2. Treść regulaminu zawiera załącznik.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 października 2020, 12:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107