zamówienie na:

Rewitalizacja terenu ogródka jordanowskiego w celu ożywienia społeczno -gospodarczego terenu

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.4.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich (862kB) pdf
-------------------------------------------------------
Informacja z sesji otwarcia ofert (611kB) pdf
-------------------------------------------------------
UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (123kB) pdf

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ - Do wszystkich (194kB) pdf

---------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (254kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - Nr 5 do SIWZ (9047kB) pdf

Zał. Nr 1 - Nr 5 do SIWZ - wersja WORD (70kB) word

Zał. Nr 6 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - !!! Uwaga - W dn. 01.10.2020 r. uzupełniono Zał. Nr 6 - Dodano Przedmiar robót - Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (363kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz
Opublikował: Paweł Kowal (28 września 2020, 12:12:04)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (27 listopada 2020, 13:41:00)
Zmieniono: Rozstrzygnięto postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425