Złożenie deklaracji

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

 • Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. zmieniona uchwałą Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r.; uchwałą Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo

 • Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. zmieniona uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r.  oraz uchwałą Nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. zmieniona uchwałą Rady Gminy Lisewo z dnia 21.06.2018 r. Nr XXXVIII/278/2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

 • Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalnesą obowiązani złożyć deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Terminy i stawki opłaty:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisewo wynoszą odpowiednio:

Nieruchomość zamieszkała:
 • 24,00 zł /45,00 zł – opłata za gospodarstwo jednoosobowe zbiórka selektywna/nieselektywna,

 • 44,00 zł / 80,00 zł – opłata za gospodarstwo wieloosobowe zbiórka selektywna/nieselektywna,

 • 13,00 zł / 23,00 zł – opłata od osoby w budynkach wielolokalowych powyżej 4 lokali, zbiórka selektywna/nieselektywna
Nieruchomość niezamieszkała:

      Pojemnik [l]                         Stawka za pojemnik na odpady komunalne
                                                 Selektywnie[zł]    Nieselektywnie[zł]
         60 l                                               16,00             28,00
        120 l                                               30,00            52,00
        240 l                                               54,00            84,00
        360 l                                               72,00          122,00
        600 l                                              140,00         194,00
       1100 l                                             194,00         316,00
 
Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie Gminy Lisewo znajduje się jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się przy ul. Bocznej 13 w Lisewie. Czynny jest w każdy roboczy czwartek w godzinach 12.00-17.00. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.

PSZOK przyjmuje bezpłatnie następujące odpady:
 • meble, odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • chemikalia i zużyte opony,
 • tekstylia i odzież,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki;
Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach.

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny można również odebrać bezpośrednio z terenu nieruchomości, po wcześniejszym ustaleniu terminu w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Miejsce załatwienie sprawy:
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

Referat Gospodarki i Inwestycji, biuro nr 9
Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - Natalia Szpręglewska
tel. 56 676-86-14, wewn. 35
tel. Kom. 608-064-247


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (3 lipca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 lipca 2018, 11:13:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 listopada 2019, 14:55:22)
Zmieniono: aktualizacja klauzuli informacyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1374

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij