Ogłoszenie konsultacji

WÓJT GMINY LISEWO
 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo.
 
do konsultacji projektu Program współpracy w  2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Termin konsultacji: 13.11.2019 r.  do  22.11.2019 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 22.11.2019 r. do Urzędu Gminy w  Lisewie, ul. Chełmińska 2, pok. nr 1, lub w wersji elektronicznej na adres a.lewandowska@lisewo.com
 
Załącznik nr 1- Formularz konsultacji - Pobierz (36kB) word
 
Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy w  2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobierz (146kB) pdf
 
Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (13 listopada 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (13 listopada 2019, 14:44:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104