Podatki

Podatki

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

Termin załatwienia sprawy:   Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).   Miejsce załatwienia sprawy:   Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pokój nr [...]

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Wzory informacji i deklaracji określa  [...]

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa

Termin załatwienia sprawy: 30 dni.Opis:Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych użytków rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.Kogo [...]

metryczka