Zarządzenie nr 77/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 października 2018w sprawie udzielenia Pani Monice Malinowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie nr 77/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 października 2018


w sprawie udzielenia Pani Monice Malinowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Malinowskiej - zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń wychowawczych.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2018, 08:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226