Zarządzenie nr 49/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 11 sierpnia 2014w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas II-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

Zarządzenie nr 49/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 11 sierpnia 2014


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas II-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

Na podstawie § 4 ust 3   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. 2014. poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin do dnia 5 września 2014 r. na składanie wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  w roku szkolnym 2014/2015 uczniom  klas II-III i VI szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas II - VI szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

§ 2. Wzór  wniosku określa załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 (316kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 września 2014, 07:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031