Zarządzenie nr 44/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 8 lipca 2014w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2014”

Zarządzenie nr 44/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 8 lipca 2014


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2014”

W związku z ogłoszonym konkursem ”Piękna zagroda 2014”zarządzam co następuje:

§ 1. Powołać komisję konkursową  w celu przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2014”.

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuję :
1) Alicję Nogalską - przewodnicząca komisji,
2) Marzennę Szpręglewską - członek komisji,
3) Barbarę Moch- członek komisji,
4) Annę Piasecką- członek komisji.

§ 3. Komisję powołuje się na czas przeprowadzenia konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2014, 11:18:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508