Uchwała nr XVIII/109/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 12 maja 2020w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19Na podstawie art.15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374, poz.567, poz. 568, poz. 695), art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. , poz.713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/109/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 12 maja 2020


w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19

Na podstawie art.15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374, poz.567, poz. 568, poz. 695), art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. , poz.713) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załacznikiem (1041kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.2566 z dnia 2020-05-14

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 maja 2020, 10:40:04)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (15 maja 2020, 11:59:53)
Zmieniono: dodano - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219