Uchwała nr XIII/78/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, oraz poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/78/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, oraz poz. 1815) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz załącznikami (1785kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2019, 15:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65