Uchwała nr IX/44/2019Rady Gminy Lisewoz dnia 15 maja 2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.351), art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 2190, poz. 2219 oraz z 2019 r. poz 492) oraz uchwały Nr 1/2019 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/44/2019
Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.351), art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 2190, poz. 2219 oraz z 2019 r. poz 492) oraz uchwały Nr 1/2019 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r. uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (10549kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 maja 2019, 10:33:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186