Uchwała nr IX/45/2019Rady Gminy Lisewoz dnia 15 maja 2019w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w LisewieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506), art.53 a ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz.2219 oraz z 2019 r. poz. 492) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/45/2019
Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506), art.53 a ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz.2219 oraz z 2019 r. poz. 492) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (2420kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 maja 2019, 09:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177