Uchwała nr IX/42/2019Rady Gminy Lisewoz dnia 15 maja 2019w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, Dz.U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 roku, poz. 303, poz. 326, poz. 534 ), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) uchwala się, co następuje: W budżecie Gminy Lisewo na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2018 roku, poz. 6879) zmienionym: - uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku, - zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2019 roku, - uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku, - zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 marca 2019 roku, - zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Uchwała nr IX/42/2019
Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, Dz.U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 roku, poz. 303, poz. 326, poz. 534 ), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) uchwala się, co następuje: W budżecie Gminy Lisewo na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2018 roku, poz. 6879) zmienionym: - uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku, - zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2019 roku, - uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku, - zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 marca 2019 roku, - zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:


Treść uchwały wraz z załącznikami (4895kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2019.2971 z dnia 2019-05-23

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 maja 2019, 09:37:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 czerwca 2019, 11:06:32)
Zmieniono: dodano publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195