Uchwała nr XVI/130/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013.Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się co następuje :

Uchwała nr XVI/130/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się co następuje :


§ 1. W Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008 - 2013,  uchwalonej uchwałą  Nr X/78/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w Dziale VIII Strategia i harmonogram działań,  Rozdział Niepełnosprawni otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 września 2008, 11:52:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 września 2008, 09:52:45)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 977