Uchwała nr XXXII/216/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 4 października 2017w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa KamlarkiNa podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pózn. zm.) i § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Kamlarki stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/216/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 października 2017


w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kamlarki

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pózn. zm.) i § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Kamlarki stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (62kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Maćkowska
Opublikował: Michał Lewandowski (10 października 2017, 09:16:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129