Uchwała nr XVI/124/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. a i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/124/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. a i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Powołuje się Pana Grzegorza Zalewskiego – przedstawiciela Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1525