Uchwała nr XV/112/08RADY GMINY LISEWOz dnia 6 czerwca 2008w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy LisewoNa podstawie, art. 4 ust. 1, 5, 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/112/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 czerwca 2008


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lisewo

Na podstawie, art. 4 ust. 1, 5, 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Lisewo, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych w wysokości:

1) osobom fizycznym w wysokości 50 %;
2) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Lisewie  w wysokości 50 %.


§ 2.  Rozłożona na raty, niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu w wysokości    2 % w stosunku rocznym od niespłaconej należności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 czerwca 2008, 15:50:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009