Uchwała nr XXII/136/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 13 września 2016w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LisewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/136/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 13 września 2016


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (4207kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Szpręglewska
Opublikował: Michał Lewandowski (16 września 2016, 10:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391