Uchwała nr XXII/131/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 13 września 2016w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016-2029 art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 i z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/131/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 13 września 2016


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016-2029

art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 i z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (6332kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (15 września 2016, 15:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146