Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Pretarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2020.MM
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie w załączeniu 

zamówienie na:

Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo II

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: RGiI.271.1.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - zawiadomienia w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)