Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Pretarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.2.2020.MM
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060358C w m. Piątkowo

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)