zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.12.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 października 2019  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto w Cz. I-IV i unieważniono w Cz. V.