zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2019.WS
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich (124kB) pdf
----------------------------
Informacja z sesji otwarcia ofert (114kB) pdf
----------------------------
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (126kB) pdf

Zmiana treści SIWZ - Do wszystkich (151kB) pdf
----------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (250kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - 4 do SIWZ (452kB) pdf

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (152kB) pdf

Załącznik Nr 1 - 4 do SIWZ wersja WORD (24kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Wojciech Strzelecki
Opublikował: Paweł Kowal (6 sierpnia 2019, 14:30:41)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (2 października 2019, 14:11:21)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234